Rijnlands organiseren concreet maken met behulp van Design Thinking en Lean Start-up principes. Ontwerpen en Rijnlands doen liggen dicht bij elkaar.

 

  • Teams op basis van expertise: wie het weet mag het zeggen;
  • Iteratief: het vertrekpunt is hier en nu vanuit een tijdelijk overeenkomen werkelijk;
  • Probleemoplossend: vanuit de bedoeling;
  • Systeemdenken: organisatie als geheel.

 

Deze site is

'under construction'. Voor achtergrond over de makers van RijnlandsInnoveren ga naar williswijs.nl