Projecten

 

Hieronder vindt men een aantal voorbeeldprojecten van SpelenderwijsWijs-spellen of -simulaties.

 

Het WOW-effect!

Opdrachtgever: NEN

Rol: spelontwerper, adviseur en vormgever

Andere teamleden: projectleider (Academy), communicatie-adviseur, drie inhoudelijk experts

Quote: 'Willemijn weet wat er nodig is om een spel te creëren. In onze samenwerking zijn we stap voor stap tot een spel gekomen dat past bij het proces van NEN. Daarbij was Willemijn flexibel, creatief en daagse ze ons constant uit om te denken vanuit de toekomstige deelnemers.'

 

De NEN heeft samen met SpelenderwijsWijs voor zijn klanten en voor nieuwe medewerkers een serious game van het normalisatieproces ontwikkeld. De serious game gaat uit van een metafoor van Wonen Onder Water (WOW) in 2050, waar normen voor onder de onderwaterkoepel gemaakt moeten worden. In deze serious game nemen deelnemers een rol van een stakeholder aan en moeten ze samen tot een norm komen. Daarin volgen ze het normalisatieproces. Het spel is in verschillende vormen te spelen, zodat het met een kleine groep van 4 deelnemers tot en met 15 deelnemers gespeeld kan worden.

 

Dillema-game

Opdrachtgever: De Nationale Politie, Politieacademie

Rol: spelontwerper en projectleider

Andere teamleden: onderwijskundige, onderwijskundig ICT-er, ICT-er

Quote: 'Willemijn heeft een verfrissende aanpak. Ze is in staat om wensen om te zetten in creatieve ideeën en mogelijkheden. Haar enthousiasme is aanstekelijk en brengt mensen in beweging.'

 

In samenwerking met de Politieacademie heeft SpelenderwijsWijs een spelconcept ontworpen voor het omgaan met dilemma’s. In dit spel komen zogenaamde ‘grijze gebieden’ aan de orde. Het gaat dan niet om goed of fout, maar om omgaan met dilemma’s, bewustwording en het krijgen van inzicht voor besluitvorming. Het spel is gebaseerd op cases. Het leereffect zit niet alleen in het spelen van het spel maar ook in het maken van de cases.

In het ontwerpproces heeft het team veel inhoudelijke input gekregen van politiemedewerkers van de Politieacademie en de Nationale Politie. Het spelconcept is ontworpen voor digitale toepassingen. De eerste versie is gerealiseerd in september 2016.

 

Het SafeCitySpel

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Rol: spelontwerper en co-projectleider

Andere teamleden: co-projectleider, drie inhoudelijk experts

 

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft SpelenderwijsWijs met twee andere partijen (HOE-advies en DCMR) een serious game ontwikkeld dat het spanningsveld tussen ruimtelijke ordening en externe veiligheid weergeeft. Het spel is bedoeld voor professionals die in deze beide werelden werken, ter bewustwording en ter bevordering van de dialoog over dit spanningsveld.

Het spel kan worden gespeeld door mensen van alle niveaus, die op een manier te maken hebben met de externe veiligheid en ruimtelijke ordening. De opzet is flexibel. In een simpele versie de materie binnen 15 minuten uitlegt en een complexe versie meer diepgang biedt. Het spel is zo gemaakt dat het ook als praatplaat gebruikt kan worden om een wethouder in een korte tijd, snel en visueel, het belang van externe veiligheid in ruimtelijke ordening duidelijk te maken.