Dilemma game

VOORBEELDPROJECTEN

SERIOUS GAMES

Dilemma Game

Omgaan met niet-eenduidige situaties


Dilemma game is een digitale serious game waarmee politiemensen snel en op een leuke manier kunnen oefenen hoe om te gaan met situaties waar de Wet geen antwoord op geeft.

Bewustwording & Gedragsverandering

Met behulp van een spel kunnen deelnemers in een veilige situatie inzicht over hun keuzes en gedrag vergaren. De bewustwording van eigen (keuze)gedrag en van de ander de eerste stap. Door dit onderwerp spelend te benaderen is er ook ruimte voor humor en luchtigheid. Zeker binnen dit onderwerp is dat voor deelnemers een verademing.

De Nationiale Politie - Politieacademie 

 Met ruim 60.000 medewerkers is de Nationale Politie de grootste werkgever van Nederland. De Politieacademie is het opleidingsorgaan van de Nationale Politie. Zij bieden opleidingen, cursussen en workshops op alle niveaus. Het is zelfs mogelijk binnen de Nationale Politie te promoveren.

'Willemijn heeft een verfrissende aanpak. Ze is in staat om wensen om te zetten in creatieve ideeën en mogelijkheden. Haar enthousiasme is aanstekelijk en brengt mensen in beweging.'

Over het spel


Dilemma Game werkt in de basis met cases, al dan niet echt gebeurd. In een case wordt een speler met een situatie geconfronteerd dat een dilemma oplevert. Door toegevoegde meningen van betrokkenen neemt de complexiteit van het dilemma toe. Vervolgens kiest de spel een van de twee gegeven handelingsopties; 'wat zou je doen?', die het beste past bij wat de speler zelf zou doen. 

Cases verschillen van complexiteit en onderwerp. Zo kan het zijn dat na het kiezen van een handelingsoptie er nieuwe meningen van betrokken zorgen voor een verandering in het dilemma. De speler krijgt dan ook de kans om nieuwe handelingsopties te kiezen. Vaak staat het exacte antwoord van de speler er niet bij. Daarom is de mogelijkheid om zelf een handelingsoptie toe te voegen. Aan het einde van de case legt de auteur van de case de situatie uit en geeft aan welke overwegingen gemaakt zijn.

We hebben verschillende metaforen en game-werelden bedacht, met levels en beloningsystemen om de game extra aantrekkelijk te maken voor de speler. 

Projectomschrijving


De Politieacademie had een zeer goed lopende serious game voor (juridische) kennis, met vragen waarop antwoorden goed of fout zijn. Echter veel onderwerpen hebben geen goed/fout antwoord. Om deze reden wilden de Politieacademie een game ontwikkelen die zich leende voor meer ‘grijze gebieden’ waar het niet direct om parate kennis en wetgeving gaat. De vraag naar een dergelijk leermiddel kwam niet alleen vanuit docenten naar een dergelijk leermiddel en ook binnen de politiepraktijk bleek een dergelijk leermiddel een gat in de markt te kunnen opvullen. De hoofdvraag was: Ontwerp een concept voor een digitale serious game waarmee alle politiemedewerkers kunnen, willen én blijven oefenen met dilemma’s en niet-eenduidige situaties zodat ze (nog) daadkrachtiger hun dagdagelijkse werk kunnen doen.


Teamrollen

Projectleider & Seriou game designer (ik)

Onderwijsadviseur 

Product owner

Software engineer

Daarnaast werden meerdere ontwerpsessies belegd met experts die input konden leveren voor de inhoud van de cases in de game.

Over het proces


Projectduur: acht maanden (12 uur per week)

Deze acht maanden bestonden vooral uit praten, ontwerpen, testen en nog meer praten. We kwamen als kernteam wekelijks samen. Tijdens onze bijeenkomsten brainstormden we en probeerden we ideeën uit voor het spel. Ik zorgde vanaf het begin voor papieren mock-ups om onze spelprincipes direct te kunnen uitproberen. 


Ik ben vaak de boer op gegaan om politiemensen te spreken die ook met dilemma's binnen het politievak bezig, waren om te kijken waar we konden samenwerken. Dit deed ik ook om de game vanaf het begin af aan al te verkopen binnen de organisatie. Naar mijn mening is dit een cruciale taak van de projectleider.

Samen met de onderwijskundige hebben we inhoudelijk experts gesproken om cases te verzamelen en om uit te vinden hoe deze experts hun case het beste konden aanleveren. De digitale logistiek zorgde voor een extra complexiteit.


Met elke persoon die wij spraken testen we de papieren versie van het spel. Daarnaast hebben we vier grotere testmomenten georganiseerd. Twee keer konden we daarbij meeliften op andere events. Dat waren ook mooie gelegenheden de game te promoten.


Ik heb een document met het game concept opgeleverd. De onderwijskundige heeft het projectleiderschap overgenomen. De game is vervolgens intern gedigitaliseerd en in gebruik genomen.

'IK WIL ZO'N SOORT SPEL!'


Dat begrijp ik heel goed :)! Bel of mail me even.

Maken we een afspraak, doen een bakkie en bespreken we de mogelijkheden.

Telefoonnummer


06 - 185 46 048

E-mailadres


willemijn@williswijs.nl