Het WOW-effect

VOORBEELDPROJECTEN

SERIOUS GAMES

Het WOW-effect!

Dompel je onder in de wereld van normalisatie


Het WOW-effect heb ik met de NEN ontwikkeld om het normalisatieproces inzichtelijk te maken. Het project heeft binnen de organisatie een excellent status gekregen. Wegens interesse vanuit ISO heeft de NEN het spel in het Engels laten vertalen.

Inzicht in complexe processen

Spelenderwijs krijgt men snel inzicht in complexe processen binnen organisaties. Met een spel wordt het systeem van het proces in kleine brokjes opgedeeld. Hierdoor worden aannames relaties inzichtelijk. Als je aan de ene knop draait neem je direct het effect op de andere knoppen waar. Zo kan je niet alleen huidige processen inzichtelijk maken. Je kan ook spelenderwijs uitproberen hoe je het proces kan  veranderen. 

Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN)


De NEN is de nationale versie van de ISO. Normen zijn overal om ons heen, er zijn normen voor de kwaliteit van water tot mangementnormen tot normen over de lengte van een schroefje. De NEN ondersteunt partijen bij maken en verbeteren van normen. Zie www.nen.nl.

'Willemijn weet wat er nodig is om een spel te creëren. In onze samenwerking zijn we stap voor stap tot een spel gekomen dat past bij het proces van NEN. Daarbij was Willemijn flexibel, creatief en daagde ze ons constant uit om te denken vanuit de toekomstige deelnemers.'

Over het spel


Het WOW-effect speelt zich in de fictieve wereld van 2050. Mensen wonen in koepels onder water. Voor Wonen Onder Water (WOW) willen de bewoners normen voor het weer. Wat is de gewenste temperatuur in de koepel? Hoe vaak moet het regenen? Wat is gewenste luchtdruk? Hoeveel uur moet de zon schijnen?


Afhankelijk van het aantal deelnemers speelt men in teams of alleen. Iedere speler representeert een belanghebbenden. Zo is er de Burgemeester, die de bewoners vertegenwoordigd. De koepelingenieur die de technische mogelijkheden van de koepel in het oog houdt. Maar ook een boer, t.v.producent en een pretparkdirecteur zijn belanghebbenden. Als belanghebbenden speel je met elkaar om tot een norm te komen, maar ook tegen elkaar om er zoveel mogelijk voor jezelf uit te halen. 


In drie fases (net zoals in het echte normalisatieproces) komen de verschillende belanghebbenden tot een norm. Na elke fase moet iedere belanghebbende aangeven hoe tevreden hij is over de norm-in-wording. Alleen als er een norm komt heeft er iemand gewonnen. De winnaar is degene die de meeste van zijn normwensen heeft gerealiseerd in de norm.

Projectomschrijving


Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) leefde de behoefte om het normalisatieproces snel inzichtelijk te maken voor nieuwe medewerkers en (potentiële) normalisatie-commissieleden. De vraag kwam vanuit NEN-Academy, de opleidingstak van de NEN. De bestaande leermiddelen voldeden niet omdat de deelnemers niet op geëngageerde wijze werden meegenomen in het normalisatieproces. Het was dan ook een belangrijke eis dat dit leermiddel zoiets complex als het normalisatieproces op een leuke en actieve manier zou brengen.


Teamrollen

Projectleider (NEN-Academy)

Serious game designer (ik)

Communicatie-adviseur

Daarnaast werden meerdere ontwerpsessies belegd met dezelfde drie inhoudelijk experts.

Over het proces


Projectduur: één kwartaal

We kwamen als kernteam bijna wekelijks samen. Tijdens onze bijeenkomsten brainstormden we en probeerden we ideeën uit voor het spel. Elke drie weken hielden we een werksessie met de inhoudelijk experts. In deze werksessies werd de nieuwste versie van het spel getest en met de leerpunten ging het kernteam weer aan de slag.


In deze drie maanden hebben we nog twee tests met meerdere potentiële gebruikers gedaan en hebben we een workshop voor spelbegeleiders gehouden. Ik was in al deze genoemde contactmomenten leidend als facilitator. Er was een harde deadline voor het spel omdat het op de agenda stond voor een gepland event. Op dit event hebben 100 deelnemers het spel gespeeld. Vervolgens heeft de communicatie-adviseur het spel intern opgepakt en de laatste vormgevingslag gedaan.


Dus ja, zelfs zo'n complex spel als deze kan binnen een kwartaal worden gerealiseerd. Dat vraagt wel betrokkenheid van de organisatie. In dit proces was de projectleider zeer betrokken en verantwoordelijk voor het regelen van alle bijeenkomsten met mensen buiten het kernteam. Door zijn regeltalent konden we snel stappen maken. 

'IK WIL ZO'N SOORT SPEL!' 


Dat begrijp ik heel goed :)! Bel of mail me even.

Maken we een afspraak, doen een bakkie en bespreken we de mogelijkheden.

Telefoonnummer


06 - 185 46 048

E-mailadres


willemijn@williswijs.nl