SafeCitySpel

VOORBEELDPROJECTEN

SERIOUS GAMES

SafeCitySpel

Externe veiligheid: Wie bouwt het slimst en wint?!


Het SafeCitySpel was een samenwerking tussen Provincie Zuid-Holland, Hoe-advies en mijzelf. Het spel was onderdeel van het Verbeterprogramma Verantwoording Groepsrisico's. Op een veiligheidscongres hebben we meer dan 100 spellen uitgedeeld aan betrokkenen bij externe veiligheid.

Verduidelijking van wetgeving & organisatie-verandering

Verduidelijking van wetgeving en organisatieverandering lijken twee verschillende onderwerpen. Zij hebben echter zelfde kenmerken: (1) degene op wie het invloed heeft is niet per se degende die het bedenkt. En (2) het zijn grote groepen mensen die kennis van de wet moeten hebben of een organisatieveranding doorgaan.

Provincie Zuid-Holland 


De Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid op gebeid van externe veiligheid binnen de provincie. Daarnaast is ze een spil in het web tussen de partijen die met ruimtelijke ordening en externe veiligheid te maken hebben.

'Willemijn weet zich complexe materie zoals externe veiligheid snel eigen te maken. Ze weet van aanpakken, brengt enorm veel positief enthousiasme met zich mee en komt met verrassend creatieve oplossingen.' 

Over het spel


In het SafeCitySpel moeten de deelnemers binnen een geografisch gebied de waarde van de ruimtelijke ordening (RO-punten) te maximaliseren met behoud van een basisniveau externe veiligheid (EV-punten). De speler die na het spelen van de spelrondes de meeste RO-punten heeft, wint maar alleen wanneer de groep een minimaal aantal EV-punten bijelkaar heeft gespaard! Daarmee ervaren de deelnemers in het spel de spanning tussen eigenbelang en groespbelang. En dat was een belangrijk leerpunt van het spel.


De spelers ontwikkelen samen in een gebied (plankaart) en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een basisniveau veiligheid. Op de plankaart plaatsen de spelers één voor één ontwikkelingen en nemen daarop veiligheidsmaatregelen. Ze wegen telkens af óf en wélke actie je neemt. Elke ontwikkeling en elke veiligheidsmaatregel zorgen tenslotte voor een verandering in je aantal RO-punten en EV-punten.


Afhankelijk van het aantal deelnemers speelt men in teams of alleen. En afhankelijk van de beschikbare tijd en het kennisniveau van de deelnemers speelt men de eenvoudige of de complexe variant van het spel. Het spel is zo ontworpen dat het voor vele doeleinden gebruikt kan worden: voor een gesprek met de wethouder tot een workshop met brandweerlieden.

Projectomschrijving


Het onderwerp is externe veiligheid (EV) en dat is een milieuthema dat de veiligheid van de inwoners waarborgt rondom bronnen met gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld fabrieken die gevaarlijke stoffen maken of er in hun productieproces mee werken, maar ook tankstations met LPG, (hoge druk-)buisleidingen met aardgas enz. Het spel was ter aanvulling van een boek voor ambtenaren ruimtelijke ordening met goede voorbeelden van externe veiligheid. 


Teamrollen

Projectleider (Hoe-Advies en ik)

Serious game designer (ik)

Externe Veiligheid-expert

Ruimtelijke Ordening-expert

Over het proces


Projectduur: half jaar

Tim van Hoe-advies en ik hebben ons gestort in de wereld van externe veiligheid. Na een kick-off met experts hebben wij twee eerste concepten bedacht, die heb ik vervolgens uitgewerkt. Deze concepten hebben we met de experts uitgeprobeerd en besproken. Daaruit volgde weer nieuwe criteria en werd de kern van de bedoeling van het spel duidelijker.


In de daaropvolgende maanden hebben Tim en ik samen een aantal brainstorms gehouden die ik vervolgens verwerkte in nieuwe prototypes. Deze prototypes testten wij vervolgens weer met de experts. Tweemaal hebben we grotere testmomenten gehouden met potentiële gebruikers en spelbegeleiders van het spel. Ook daarvoor heb de testmaterialen ontworpen en de testen gefaciliteerd.


Het spel hoorde bij een boek en moest qua vormgeving daar ook bij passen, dus werd dezelfde vormgever ingeschakeld. Ik heb al het materiaal aan de vormgever aangeleverd. Punt van verbetering is dat er 4 lijntjes zaten tussen ons en de uiteindelijke product van het materiaal. Dat zorgde ervoor dat onze criteria voor het materiaal niet helemal goed overkwam. Het was geen ramp, maar dat zou ik een volgende keer anders regelen. 


Er was een harde deadline voor het spel omdat het op de agenda stond voor een gepland event. Op dit event is het spel gespeeld en hebben 100 deelnemers van het event het spel mee naar huis gekregen. 

'IK WIL ZO'N SOORT SPEL!' 


Dat begrijp ik heel goed :)! Bel of mail me even.

Maken we een afspraak, doen een bakkie en bespreken we de mogelijkheden.

Telefoonnummer


06 - 185 46 048

E-mailadres


willemijn@williswijs.nl