Diensten & Producten

De Talent Toolkit is op allerlei manier in te zetten binnen en tussen organisaties. Hieronder beschrijven we een aantal concrete product-diensten. Binnen deze diensten bieden we ruimte voor maatwerk.

 

Product-dienstcombinaties

Kick-off Talent stap1_blauwstap2_blauwstap3_blauwsparen

Kick-off Talent is een manier om de Talent Toolkit in te zetten bij de start van een project dat over kennisdeling of talent inzichtelijk maken gaat. Het proces bestaat uit drie stappen. Eerst wordt met behulp van begeleidende kaarten verkend wat de vraag en het aanbod is van de deelnemers, ofwel: wat wil je zelf leren en wat kan jij anderen leren. Het vraag en aanbod komt op een groot bord te hangen, hieruit kiezen de deelnemers een onderwerp en daarmee en gesprekspartner. Daarna voeren de deelnemers een gesprek van een uur over het geselecteerde onderwerp. Middels een spaarsysteem worden deelnemers gestimuleerd kennis te blijven delen.
Kick-off Talent is interessant voor organisaties die kennisdeling in hun organisatie willen stimuleren en ook snel een globaal inzicht willen krijgen in waar de vraag ligt van deelnemers en welke verscholen talenten boven tafel komen.
In Kick-Off Talent krijgt iedere deelnemer een Talent ToolKIT. In deze kit zitten alle hulpmiddelen om zelf door te gaan met het delen van kennis.

Talent Toolkit Snelkookpanstap1_blauwstap2_blauwstap3_blauwsparen

In de Talent Toolkit Snelkookpan is een verkorte versie van een Kick-off Talent. Deze vorm van de Talent Toolkit wordt ingezet bij workshops op congressen. In de workshop maken de deelnemers kennis met de Talent Toolkit en met elkaar.
Talent Toolkit Snelkookpan kan binnen een uur worden uitgevoerd.

Marktplaats Talent Toolkit stap1_blauwstap2_blauwstap3_grijssparen

Marktplaats Talent Toolkit kan worden ingezet bij grotere bijeenkomsten waarbij de organisatie het contact tussen mensen wil vergroten. Het proces bestaat uit een korte presentatie en uitleg over het invullen van de vraag- en aanbodkaarten. Nadat deelnemers hun vraag en aanbod kenbaar hebben gemaakt worden deze op de muren van de ruimte(s) gehangen. De procesbegeleiders ondersteunen de zoektocht naar het vinden van een match. Twee personen maken een afspraak voor een gesprek. Het gesprek kan bijvoorbeeld al tijdens de pauze van de bijeenkomst plaats vinden.
Marktplaats Talent Toolkit is laagdrempelig en kan met grote groepen ‘gespeeld’ worden. Iedere deelnemer krijgt een vraag-, aanbod-, en een afspraakkaart.

Congres Icebreaker Toolkit stap1_blauwstap2_grijsstap3_grijssparen

Bij binnenkomst op een congres krijgen mensen een kaartje waarop ze hun vraag en aanbod kunnen benoemen kaartjes van alle aanwezigen worden overzichtelijk op gehangen of ingescand. Zo kunnen aanwezigen  makkelijk een persoon opzoeken met wie ze graag in gesprek gaan op basis van vraag en aanbod. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat dit nagestuurd wordt aan alle aanwezigen om na het congres nog mensen te benaderen.Wij zien dit als de e meest laagdrempelige  manier van het benutten van deTalent Toolkit. Je slaat de ‘ongemakkelijke’  fase op een concres over en hebt  meteen een gespreksonderwerp, daarnaast leer je mensen op een andere manier kennen. Het gaat niet om ‘wat iemand doet’ maar ‘wat iemand kan en wil. Dit kan een ice-breaker zijn op congressen om mensen meteen op een onderwerp dat hen interesseert in gesprek te komen. Het grote verschil met de 'Marktplaats Talent Toolkit' is dat het proces niet begeleid wordt door procesbegeleiders.Mensen dienen zelf initiatief te tonen om met elkaar in gesprek te raken.
In congres icebreaker krijgt iedere deelnemer een vraag- en aanbodkaart.

Talent Tandwiel stap1_blauwstap2_blauwstap3_blauwsparenstap4_blauw

In een Talent Tandwiel is een uitgebreidere versie van Talent Toolkit Kick-off. Voor deze dienst wordt de Talent Toolkit compleet aangepast naar believe van de organisatie. We creeren samen met de organisatie een werkwijze om de Talent Toolkit het beste te laten aansluiten bij huidige middelen voor talentmanagement en kennisdeling. In Talent Tandwiel zijn wij langer betrokken in het proces van talentmanagement en kennisdeling. Wij willen een vliegwiel kunnen aanzwengelen en daarvoor doen we op maat gemaakte aanpassingen voor de organisatie.
Talent Tandwiel is interessant voor organisaties die bezig zijn met talentmanagement en kennisdeling en deze onderwerpen graag wil samenvoegen, of medewerkers enthousiastmeren meer te doen met de middelen die de organisatie biedt en meer kennis te delen.

Talent Toolkit producten

Talent ToolKIT

Voor mensen die in hun organisatie een Kick-Off Talent hebben bijgewoond zijn losse Talent ToolKIT's te bestellen. Met deze toolkits kunnen zij zelf andere mensen enthousiasmeren voor kennisdeling en talentontwikkeling. De Kick-Off Talent wordt als een train-de-trainer workshop beschouwd.

ttkkit_dichtttkkit_open

Talent ToolKITDo-It-Yourself

Voor mensen die minstens een Talent Toolkit Snelkookpan hebben bijgewoond zijn Talent Toolkit Do-It-Yourself setjes te bestellen. Met deze set kan men met 10 personen een kleine versie van de Talent Toolkit spelen. Handig als icebreaker voor nieuwe projectteams of als weg te geven gadgets.

ttkkit_diy_dichtttkkit_diy_open

 

In overleg kunnen organisaties ook losse KITs (dus zonder afname van een dienst) laten customizen. Wij gaan hierbij uit van een afname van minimaal 100 stuks.