Ervaringen

Het afgelopen jaar hebben verschillende bedrijven en organisaties hebben gebruik gemaakt van de Talent Toolkit. Hieronder een aantal reacties van opdrachtgevers en deelnemers van de Talent Toolkit. Wij willen deze mensen bedanken voor het delen van hun ervaringen.

 

Talent Toolkit train-de-trainer bij waterschap Aa & Maas

Via een train-de-trainer sessie heeft het Toolkit team ons in een dag de basis bijgebracht om in het vervolg zelf Toolkit sessies te houden binnen ons waterschap.
De training vonden wij prettig en vooral erg leuk. We werden met z’n zessen in twee uur klaargestoomd en mochten meteen daarna zelf aan de slag met twee afdelingen. Willemien en Willemijn zaten er als toehoorders bij en gaven ons nadien waardevolle feedback: over stemgebruik, omgaan met weerstand, kortom de tips en trucs die komen kijken bij het laten kennis delen van mensen die niet dagelijks nadenken over hun kwaliteiten of waar ze goed in zijn en waar ze veel over weten. Wij hebben de Toolkit gebruikt om medewerkers te helpen bij het invullen van hun kennisprofielen op ons nieuwe intranet. De Toolkit is ook voor dit soort toepassingen een aanrader!

Shoona Tahitu, stroomversneller waterschap Aa en Maas

 

Talent Toolkit Kick-Off bij drie Brabantse waterschappen

Een groep van tien medewerkers van de drie Brabantse waterschappen – De Dommel, Brabantse Delta, Aa en Maas -  heeft in een workshop de TTK uitgeprobeerd. De groep bestond uit een aantal P&O-ers en andere vakdisciplines. Na afloop is  de sessie geëvalueerd. Het volgende is een weerslag daarvan. De gestructureerde opzet en de methode werken goed om kennis en ervaring te delen. Het activeert mensen in het elkaar vragen en aanbieden van ervaringen en kennis. Niet alleen vakkennis, maar ook vaardigheden en houding en gedrag kwamen daarin aan bod. De aanpak is laagdrempelig en daardoor heel plezierig. Ook mensen die elkaar niet kennen voelen zich geïnspireerd en gestimuleerd en komen tot openhartige en diepgaande gesprekken. Op eenvoudige wijze krijg je door de interactie met de ander ook meer inzicht in jezelf. Men had zeker het gevoel dat de aanpak niet alleen geschikt is om binnen afdelingen toe te passen, maar ook tussen afdelingen. Een mooie toepassing die werd genoemd tijdens de evaluatie is dat door een TTK sessie met een projectteam de teamleden elkaar op het vlak van kennis, vaardigheden en houding kunnen leren kennen. Hetgeen de samenwerking en het functioneren van het team ten goede kan komen. Of je met deze aanpak ook het echte talentin jezelf of de ander ontdekt, is de vraag. Maar de ervaring met de TTK kan heel goed de opstap zijn naar een talentenscan.

Frank Kouwe, adviseur Kennismanagement Waterschap de Dommel

 

Talent Toolkit Kick-Off bij Hekema Elektrotechniek

Nog in de pilotfase van de Talent Toolkit hebben we twee workshop gegeven bij Hekema Elektrotechniek. Zij wilden graag bereiken dat iedereen bij Hekema meer inzicht krijgt in elkaars werkzaamheden en elkaars kennis en vaardigheden. Dat er bruggen geslagen worden tussen de verschillende teams en afdelingen. En dat er vervolgens actie ondernomen wordt en iedereen simpwelweg van elkaar kan leren. Dit leidt op langer termijn als het goed is tot betere bedrijfsresultaten, structurele verbeteringen en meer werkplezier. De Talent Toolkit sluit perfect bij dit idee aan!
Wim heeft samen met een collega de matching gedaan. Ze werden enthousiast van het zien welke vragen en kwaliteiten er in de groep aanwezig zijn: "Met het matchen werden niet alleen vraag en aanbod bij elkaar gebracht maar ook de mensen daarachter en er blijken verborgen talenten in de groep te zitten. Al met al waren het twee geweldig inpirerende dagen."

Wim van Dijk - HR directeur Hekema Elektrotechniek (huidig directeur WKW Elektrotechniek BV)

 

Marktplaats Talent Toolkit bij congres van de CNV Dienstenbond

Met 100 man vraag- en aanbodkaartjes invullen en allemaal met een afspraak naar huis. Op het CNV-Congres '(H)Erken je talent' over ervaringscertificaten. 'Wat begint als een goed georganiseerde chaos, eindigt als een prachtige marktplaats waarin deelnemers aan het congres hun talenten aan elkaar aanbieden en hun leerwensen kenbaar maken. Er vindt een drukke ruilhandel plaats en iedereen gaat met een netwerkafspraak naar huis."

Uit het magazine voor de leden van de CNV Dienstenbond

"Een prachtig instrument om informeel leren op de werkplek te stimuleren en samenwerken (teamspirit) voor elkaar te krijgen. Maar wij hebben het ook nog eens anders gebruikt...
Tijdens ons congres over talentontwikkeling hebben we de TTK gebruikt als manier om te netwerken. Waar het normaal op congressen nog wel eens lastig is om in een goed gesprek te raken met je mede congresgangers, bruiste bij ons de zaal, was iedereen op zoek naar elkaar en ontstonden ook meteen gesprekken die de diepte in gingen. Het leek net of we daadwerkelijk op de beursvloer stonden met een dagvoorzitter die vraag en aanbod als een goede dealer bij elkaar bracht. Het was op het laatst zelfs lastig om de mensen zover te krijgen zich naar de lunchruimte te begeven, waar de geanimeerde gesprekken overigens vrolijk werden voortgezet.
De TTK is een eye-opener voor velen. Eerst krijg je de tijd eens na te denken welke talenten je nu precies in huis hebt. Dat blijkt voor velen best lastig te zijn. Maar als vervolgens de kaartjes worden opgehangen, denk je ‘o, maar wat hij heeft opgeschreven, kan ik ook, en dat ook’ etc. etc. Mensen worden zich ervan bewust wat ze allemaal in huis hebben. En dan begint de ruilhandel, want je gaat in contact treden met die collega die bijvoorbeeld erg goed is in PowerPoint presentaties maken, die het nieuwe klantsysteem goed begrijpt of misschien wel iemand die goed is in salsa dansen. Je leert dan van elkaar maar je leert je collega’s ook op een andere manier kennen. Daarbij geeft de TTK ook de mogelijkheid om je kwetsbaar op te stellen; ‘dit kan ik eigenlijk niet goed en dit zou ik willen leren’. Want wat blijkt; alle collega’s hebben dat wel! En als je kennis deelt (en dus niet voor jezelf houdt) levert dat groei op voor iedereen. Ook dus voor het bedrijf.
Ik vind het een perfect middel. Mensen hebben vaak geen zin meer om de schoolbanken in te duiken maar een ochtendje naast een collega zitten om de ins en outs te zien van een nieuw systeem werkt wel stimulerend. Onlangs hebben we nog een rondje gemaakt langs verschillende bedrijven. En wat blijkt? Leren op de werkplek is waar de medewerkers behoefte aan hebben. De TTK kan dat faciliteren.
Daarbij wordt het hele proces op een geweldig leuke eigen wijze begeleid. Dat zorgt ervoor dat niemand eraan ontkomt om enthousiast te raken."

Neoletta Poelgeest - coördinator afdeling pensioen CNV Dienstenbond

Talent Toolkit Kick-off Talent: werk & prive bij branchevereniging FCB

Naar aanleiding van een dubbele Talent Toolkitsessie bij de FCB hebben wij een interview gehouden met een van de deelnemers, Henny Baggerman. In het interview verteld Henny dat ze eerst wel wat weerstand had: "ik houd er eigenlijk niet zo van om te zeggen waar ik goed in ben". Maar ze zegt dat ze snel over de weerstand was heengestapt. Toch vond ze het invullen van de vraag- en aanbodkaarten wel lastig. "Jullie hadden al verteld dat we een gesprek van een uur moesten gaan voeren, dus ik zat me steeds af te vragen of de ondewerpen die ik invulde niet te ingewikkeld zouden zijn voor een gesprek van een uur. Bij het voeren van het eerste gesprek volede ik al energie." Ze vertelde dat het kwam doordat ze met een collega praatte over naaitechnieken, en toen ze daarover uitgepraat waren kwam een ander goed gesprek op gang over een onderwerp op een kaartje: "Ik kreeg echt het idee dat ik de mens achter de mens leerde kennen"

Henny Baggerman - medewerker FCB